Számlaírással kapcsolatos tévhitek és tudnivalók

Számlaírással kapcsolatos tévhitek és tudnivalók

Alapvetően a számlázással kapcsolatos szabályokról két jogszabály rendelkezik.

A számlát NEM KELL sem aláírni, sem lebélyegezni és ezzel együtt NEM KELL a "A számla aláírás és bélyegző nélkül hiteles" felirattal ellátni.

A számlán NEM KELL megkülönböztetni, hogy az eredeti vagy másolati példány és NEM KELL sorszámmal ellátni a nyomtatott számla példányokat. Ez azt is jelenti, hogy az eredeti számla pótlásakor nyomtatott példányon NEM KELL a "Eredetivel mindenben megegyező másolat" megjelölésnek szerepelnie.

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a 24/1995. (XI.22) PM rendelet, amely előírta a számlázó rendszert fejlesztő cégek részére a jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat kiállítását.

A 2014. október 1-je után vásárolt számlázó programot a beszerzését követő 30 napon belül kell az adóhatósághoz bejelenteni.

A bejelentéshez szükséges SZAMLAZO nyomtatvány elkészítéséhez a kitöltési segítséget emailben küldjük.

UPDATE:

Az egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási  tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020.  (XII. 30.) PM rendelet 3-5. §-ai alapján a programhasználat  kezdete dátum / az Online számlázórendszer igénybevételének  kezdete csak 2021. január 04-ét megelőző dátum lehet.  

Online számlaadat-szolgáltatás, ha csoportos adóalany a vevő

Gyakori hiba, hogy az online számlaadat-szolgáltatásokban a vevőként eljáró csoportos adóalany csoportazonosító száma helyett az egyes csoporttagok adószáma szerepel. A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakában együttesen számít egy áfaalanynak, a csoport létrejöttével a tagok önálló áfaalanyisága megszűnik.

2020. július 1-jétől pedig minden esetben – a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a tag adószámát.

NAV - Online számlaadat-szolgáltatás, ha csoportos adóalany a vevő

2020. július 1-jétől minden esetben - a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a tag adószámát.