Könyvelési tételek fogadása import fájlból

A könyvelő program képes idegen programokból is adatokat átvenni, feltéve, hogy az a szükséges import fájlt megfelelően készítik el.

A könyvelő program képes idegen programokból is adatokat átvenni, feltéve, hogy az a szükséges import fájlt az alábbi leírásoknak megfelelően készítik el:

 import-k.txt    Kettős könyvelés, Naplófőkönyv, Pénztárkönyv

 import-v.txt    Vevő-szállító (egyszereshez vagy kettőshöz)

Az importálással bármilyen programból a megírt számla adatait bevihetjük.

A fájl egyszerű text formátumú, minden sort CR+LF (13+10) karakter zár.
Általában az angol ABC nagybetűit használjuk, kivéve a szövegeket. Az ékezetes betűkhöz a Windows 1250 kódtáblát kell használni.
Csak 1 bájtos karakterek használhatók, UNICODE nem.
A sorokban szóközök csak akkor lehetnek, ha az adat részét képezik, pl. szövegen belül.

Egy fájl tetszőleges számú számla adatait tartalmazhatja, de célszerű az egynapi mennyiséget egy fájlba tenni.
A ; jellel kezdődő sorokat a program figyelmen kívül hagyja.
Ha egy mezőhöz több adat is tartozik, ezeket | karakter (124) választja el. A sor felépítése: mezőazonosító=adat vagy mezőzonosító=adat1|adat2|... Az elválasztó | jelet az utolsó értékes adat után nem kell kitenni.

További részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.