Devizás kettős könyvelés

Az eltérő devizájú számla és kiegyenlítés könyvelésének módja, az árfolyam-kezelés alapelve és az év végi átértékelés működése.

Könyvelés

 • A számlatükörben meg kell jelölni azokat a főkönyvi számokat, amelyekre devizában is könyvelni szeretnénk. Ezt a számlatükörnél leírtak szerint kell megtenni.
 • Minden devizanemhez külön pénztár és bank főkönyvi számot kell nyitni. Egy pénztár vagy bank főkönyvi számon belül nem lehet két különböző devizanem, akkor sem, ha az egyik a forint.
 • Az átvezetési számla típusa legyen NORMÁL.
 • Devizában lekönyvelt számlát csak devizában vezetett pénztár vagy bank főkönyvről lehet közvetlenül kiegyenlíteni. Amennyiben eltérő a számla és a kiegyenlítés devizája, akkor azt átvezetési számla közbe iktatásával lehet lekönyvelni. Pl.:

  Számla:
  Főkönyvi szám EUR Árfolyam HUF
  K 4541 100 280 28000
  T 5111 80    
  T 4661 20    

  Kiegyenlítés forint számláról: 29000 HUF
  (bank könyvelése átvezetése számlára, a bank által meghatározott értékben)
  Főkönyvi szám HUF Árfolyam HUF
  T 3891 29000 1 29000
  K 3841 29000 1 29000

  (kiegyenlítés könyvelés, tetszőleges naplóból, KOMPENZÁLÁS fizetési móddal, a bank által meghatározott értékben)
  Főkönyvi szám EUR Árfolyam HUF
  T 4541 100 290 29000
  K 3891 100 290 29000
  A program által kiszámolt forint értéket a CTRL+ENTER billentyűk lenyomásával tudjuk a bankban szereplő értékre javítani.

  (automatikus árfolyam-differencia elszámolás)
  Főkönyvi szám EUR Árfolyam HUF
  T 876 0   1000
  K 4541 0   1000

Árfolyam-kezelés

 • A könyvelés során mindig a könyvelés dátumához legközelebbi, utolsó elérhető árfolyamot használja a program.
 • A könyvelés során a program ellenőrzi az árfolyamok lekérdezését és amennyiben 1 hétnél régebben frissítette az árfolyamot, akkor erre figyelmeztet.
 • A program a könyvelés során a beállított árfolyam kezelési beállítások szerint számolja a deviza könyvelések forint értékeit. Folyamatos, időrendi könyvelési esetén ez pontos számokat eredményez.
 • Amennyiben könyvelés közben azt tapasztaljuk, hogy az árfolyamok vagy a kiszámolt forint értékek nem megfelelőek, akkor az alábbi ellenőrzéseket érdemes megtenni:
  • Az adott főkönyvi számlának ellenőrizzük az egyenlegét. Negatívba forduló deviza készlet esetén a program 1 forintos árfolyammal számol.
  • Nem időrendben történő könyvelést követően futtassuk a deviza készlet újraszámolását.

Árfolyam-differencia

Devizában lekönyvelt szállító, illetve vevő számlák kiegyenlítése esetén a program a kiszámolja és kontírozza a számla árfolyama és a kiegyenlítés árfolyama közötti különbségből adódó árfolyam-differenciát. Részösszegű kiegyenlítés esetén az arányos részre számol a program.

Deviza átértékelés (<< "Módosítás" menü)

 • Alapvetően az évvégi deviza készlet átértékelés végrehajtásához készült funkció. A program devizánként ellenőrzi a bank és pénztár főkönyvi számok egyenlegét, majd az átértékelésből származó árfolyam különbözetet a bevétel vagy ráfordítás számlára könyveli. Ehhez a számlatükörben az árfolyam veszteség és nyereség főkönyvi számlákat a megfelelő - árfolyam veszteség vagy árfolyam nyereség - típussal meg kell jelölni.
  Megadható az átértékelés dátuma, árfolyama és a könyvelési napló.

Deviza készlet újraszámolása (<< "Módosítás" menü)

 • A kiválasztott főkönyvi számla mozgásain végig haladva a beállított deviza értékelés módja szerinti elvekkel újra kiszámolja a forint értékeket. Amennyiben az adott bank- vagy pénztármozgás olyan számla kiegyenlítést érint, amely után árfolyam-differenciát kellett elszámolnunk, a program ezt is újra számolja és módosítja.