Mezőgazdasági őstermelő magánszemély számfejtése

A mezőgazdasági őstermelő összeghatár szerint megkülönböztetett jövedelmének számfejtése

A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 7 százalék egészségbiztosítási járulékot, melyből 4 százalék a természetbeni-, és 3 százalék a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a 10 százalék nyugdíjjárulékot.

Ettől eltérően, az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást.
A havi járulékalap megállapításánál a tárgyévet megelőző évi bevétel 20 százalékának egytizenketted részét kell figyelembe venni. A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást kizárólag a 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál kell figyelmen kívül hagyni, a járulékalap megállapításánál már figyelembe kell venni.

Az "Alapadatok" >> "Jogviszonyok" képernyőn az őstermelő jogviszony adatainál a jogviszony jellegét "Őstermelő"-re kell állítani, az Apeh kód pedig legyen 78. Minden negyedévben (márc., jún,szept, dec) készítünk egy számfejtést. A számfejtésben használt "Őstermelői jövedelem" tétel adatainál az Szja alap típusa ="Nem bér, összevont adóalap".

Őstermelőnél, az alapadatoknál a családi kedvezményt nem havonta kell megadni, hanem negyedévente. Pl. március hónapra az első 3 havi családi kedvezményt kell beírni egy összegbe (jan., feb = 0).

Jogviszony 8 millió alatt Jogviszony normál esetben
Számfejtési tétel 8 millió alatt Számfejtési tétel normál esetben

Jobb egérgomb kattintás, majd 'Hivatkozás mentése másként...'
A letöltés után az Alapadatok/Jogviszonyok, illetve az Alapadatok/Tételek a számfejtéshez menüpontban importálhatók.

Akik még nem csináltak ilyet, itt nézhetik meg ennek a technikáját.