Bér változások 2023.

Apaszabadság, szülői szabadság, 30 év alatti anyák kedvezménye ...

A 2023-as számfejtések megkezdése előtt mindenképpen nyilatkoztatni szükséges a dolgozókat az igénybevehető kedvezényekről. Ehhez a "Személyi adatok, felvétel" >> "Nyilatkozatok nyomtatása" menüpontban talál segítséget.

Figyelem! 2023-tól a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.
(https://nav.gov.hu/ado/szja/Magasabb_osszegu_csaladi_kedvezmeny_a_beteg_gyermek_utan)

Változtak az eltartottak jogosultsági jogcímei. Évnyitáskor a program átsorolja a korábban rögzített eltartottakat, de ellenőrizni szükséges ezeket.

eltartkapcs.JPG

Apaszabadság

A 2023-tól hatályos törvénymódosítás az uniós irányelvben foglaltak hazai jogba történő átültetésével az apáknak járó szabadság időtartamát megnövelte. Az apa a gyermek születése vagy örökbefogadása esetén egységesen 10 munkanap apasági szabadságra jogosult és azt a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig veheti igénybe.

A törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezések között azt is rögzíti, hogy ha a munkavállalónak 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy ezen időtartam alatt örökbefogadott gyermeke után jogosult lenne a jelenleg hatályos Mt. szerinti pótszabadságra, de azt nem vette igénybe, akkor jár neki a 10 munkanap apaszabadság. Ha pedig igénybe vette a korábbi Mt. szerinti napokat, akkor a hatályos jogszabály szerint jogosult a különbözetet is igénybe venni (pl. 5 napra volt jogosult egy gyermeke születése után, akkor most további 5 napot igénybe vehet).

Az apaszabadság igénybevétele esetén kötelező megadni, hogy mely gyermek után veszi igénybe a dolgozó, ezért - a családi adóalapkedvezménynél megszokott módon - a dolgozó adatlapján az eltartottat és az eltartottal való kapcsolatát rögzíteni szükséges.
Ezen a képernyőn van lehetőség a korábban igénybevett apanapok rögzítésére is.

Az apanapokat a számfejtéskor a naptárban lehet jelölni, majd a távollétek gombra kattintva kell a gyermeket kiválasztani.

Az első 5 nap 100%-os távolléti díjjel vehető igénybe, de a második 5 nap csak 40%-os távolléti díjjal. Ezt a program automatikusan figyeli és a számfejtési képernyőn is - adott esetben két sorban - megjeleníti.

apanapkiadasa.JPG

Szülői szabadság

Szintén az uniós irányelvvel összhangban a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg.

A szülői szabadság igénybevétele esetén is kötelező megadni, hogy mely gyermek után veszi génybe a dolgozó, ezért a dolgozó adatlapján az eltartottat és az eltartottal való kapcsolatát ebben az esetben is rögzíteni szükséges.
Ezen a képernyőn van lehetőség a korábban igénybevett szülői szabadnapok rögzítésére is.

Az szülői szabadságot a számfejtéskor a naptárban lehet jelölni, amelyhez új kieső napkód került bevezetésre, majd a távollétek gombra kattintva kell ebben az esetben is a gyermeket kiválasztani.

A szülői szabadság 10%-os távolléti díjjal vehető igénybe. Ezt a program automatikusan számolja és a számfejtési képernyőn is megjeleníti.

30 év alatti anyák kedvezménye

2023-tól új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

fiatalanyasagihonapok.JPGFiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Az a 25. életévét betöltött fiatal anya is érvényesítheti 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák kedvezményét, aki magzatra tekintettel 2023 előtt vált jogosulttá a családi kedvezményre, és a gyermek 2023-ban születik meg, a 30. életévének betöltését megelőző napig.

https://nav.gov.hu/ado/szja/30_ev_alatti_anyak_kedvezmenye

A kedvezmény igénybevételéhez a programban a dolgozó adatlapján a "30 alatti anya hónapok" sorban kell ENTER nyomni és a megjelenő ablakban I(gen) / N(em) betűkkel jelölni, hogy melyik hónapokban szeretné igénybe venni.

Az eltartottak rögzítésekor lehet megadni, hogy a fiatal anya milyen jogcímen jogosult a kedvezményre.

fiatalanyajogosultsaga.JPG