Az elektronikus számlázásról

Az elektronikus számla készítésével és befogadásával kapcsolatos tudnivalók

Mi is az elektronikus számla?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) alapján az elektronikus számla olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat és elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

Az elektronikus számláról alapvetően az ÁFA törvény 175. § rendelkezik. A törvény alapján egy elektronikus adatot akkor lehet számlaként elfogadni, ha az adattartalom sértetlensége és az eredetiség hitelessége biztosított. Az ÁFA törvény szabályozza az elektronikusszámla kiállításának a módját is:

  • Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és egy minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott számla (PKI számla)
  • Elektronikus adatcsere rendszerben létrehozott és továbbított számla (EDI számla).

A Makrodigit áltak kibocsátott számla is e-számla?

Igen, a Makrodigit Kft. által kiállított elektronikus számla teljesen megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Mit kell tennem, ha elektronikus számlát kapok?

Az elekronikus dokumentumok tárolását az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet szabályozza. A lényeg, hogy az elektronikus számlát eredeti formában, elektronikusan kell megőrizni, a kinyomtatott számla nem helyettesíti azt. A megőrzésnek olyan formában kell megtörténnie, hogy kizárja az utólagos módosítás, a törlés, a véletlen megsemmisülés és a sérülés lehetőségét.

Könyvelő vagyok. Hogyan lesz így könyvelési bizonylatom?

Viszonylag kevés jogszabályi előírás vonatkozik az elektronikus számla feldolgozására vonatkozóan. A számla befogadója döntheti el, hogy az elektronikus számlát elektronikus formában vagy papíralapon szeretné feldolgozni. Lehetősége van arra, hogy a feldolgozás során az elektronikus számlákat kinyomtassa, a befogadási folyamatban különböző adatokkal lássa el és az elektronikus számla kinyomtatott képét ugyanúgy tárolja, mintha papír alapú számla lett volna.

Fontos, hogy bizonyító erővel egyedül az elektronikus számla rendelkezik, tehát hiteles dokumentumként az elektronikus számlát kell megőrizni.

A Makrodigit számlaíróval is készíthető e-számla?

Igen. A Makrodigit Számlaíróval elkészített számla egyszerűen minősített tanúsítvánnyal és időbélyeggel hitelesített dokumentummá alakítható, a részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.